Despre

Liceul tehnologic ”Dr. C. Angelescu” Găeşti a fost creat în 1921 ca urmare a dorinţei cetăţenilor de aici, şi, prin străduinţă şi elanul unor entuziaşti, împlineşte în anul 2014 nouăzeci și trei de ani de existenţă.

Sfârşitul primului război mondial adusese românilor unirea dar şi un suflu proaspăt de regenerare şi dezvoltare a ţării prin contribuţia activă a cetăţenilor ei.

Zona Găeştiului, preponderent agricolă şi cu un număr mare de locuitori, resimţea lipsa unei şcoli superioare unde copiii ţăranilor, fără posibilităţi materiale de a merge în alte centre culturale, sa înveţe carte.

Din iniţiativa unor oameni de cultură găeşteni, în frunte cu dr. Nicolae Ionescu, s-a pus problema închirierii conacului lui C. Rădulescu, mare proprietar stabilit în Bucureşti, conac aflat pe strada Argeşului nr. 2. Cu sprijinul autorităţilor locale se obţine un împrumut de la banca pentru închirierea şi achiziţionarea mobilierului şi a materialelor didactice necesare, iar la 20 septembrie 1921, în cadru festiv, îşi deschide cursurile primul gimnaziu din zonă.

Numărul mare de elevi, în mare parte fii de ţărani, dar şi de comercianţi şi intelectuali, care solicită să urmeze cursurile gimnaziului, fac ca fostul conac să devină neîncăpător şi se pune problema cumpărării terenului şi construirea unei şcoli noi.

Comitetul şcolar redacta la 1 Mai 1923 un proces-verbal din care extragem: ”Am luat de comun acord hotărârea  să intervenim la Domnul Ministru al Instrucţiunii şi să-l rugăm să ne ajute la clădirea sau cumpărarea unui local propriu. Avem nevoie urgentă de fonduri pentru a asigura cultura marelui număr de fii de ţărani din cele 5 judeţe aşezate în jurul acestui orăşel – preşedinte  dr. N. Ionescu”.

La 21 noiembrie 1923 este semnată de Ministrul Instrucţiunii Publice – dr. C. Angelescu, de 3 senatori, 4 deputaţi, oficialităţi şi personalul didactic al şcolii, actul de luare în stăpânire de către gimnaziu a localului şcolii prin cumpărare, împreună cu 14 hectare de teren arabil.

Îmbunătăţirea condiţiilor materiale în urma împroprietăririi din 1921, dar şi rezultatele obţinute de colectivul didactic, vor depăşi toate aşteptările. Ministrul Instrucţiunii, dr. C. Angelescu, va ridica gimnaziul în 1921, prin lege specială, la rangul de liceu, motiv pentru care comitetul şcolar îi va da numele de „Liceul model Dr. C. Angelescu”.

Cu acest prilej Ministrul Instrucţiunii va face o donaţie de 1100000 lei pentru „construirea unei aripi noi, sălile existente nemaiajungând celor 400 de elevi împărţiţi în 5 clase bugetare şi 4 extrabugetare”- Anuarul liceului- In acelaşi an începe şi construirea internatului care se va da în folosinţă câţiva ani mai târziu.

Liceul s-a bucurat încă de la început de prezenţa actului de profesori localnici remarcabili, şi a unor tineri ce aveau să urce treptele apostolatului şi cercetării ştiinţifice: academicianul Gheorghe Stefan, profesor universitar Grigore Florescu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, C. Arginteanu, Andrei Dobrescu, Vasile Maciu, George Potra, Ioan C. Gheorghe, Nicolae Radu, etc.

Rând pe rând liceul a fost dotat cu laborator de fizica-chimie şi de şiinte naturale, iar în 1933 prin desfiinţarea gimnaziului de la Curtea de Argeş, o parte din zestrea didactica a acestuia, obiecte de laborator şi un numar mare de volume ale bibliotecii, se transferă liceului din Găeşti.

Liceul merge ascendent până în 1938, când ministerul dispune transformarea acestuia în gimnaziu agricol. Gimnaziul funcţionează puţin timp cu clasele I-III, iar în 1941 Ministerul Instrucţiunii, prin Ord. nr. 78056, aprobă examenul de admitere pentru teoretic, profil pe care îl va păstra până în 1948.

Perioada 1938-1942 din evoluţia liceului este marcată de nesiguranţa hotărârii din partea ministrului supus şi el schimbărilor determinate de evoluţia evenimentelor interne şi internaţionale.

De altfel, şi denumirea liceului va fi schimbată în 1942 din cea anterioară de „Liceul Dr. C. Angelescu”, în „ Liceul O. Goga”, posibil ca urmare a numărului mare de elevi repartizaţi aici din Ardealul de Nord care fusese ocupat de unguri prin Dictatul de la Viena în august 1940.

Liceul işi va păstra profilul teoretic până în 1948 când a avut loc reforma învăţământului. Luandu-se în considerare terenul agricol de care dispunea liceul şi nevoia de cadre specializate din agricultura socialistă, s-a hotărât transformarea liceului în ,,Şcoală Medie Tehnică Zootehnică,, şi construirea în oraşul Găeşti a unui alt liceu teoretic.

Din 1948, unitatea şcolară din str. Argeşului nr. 2 işi va păstra profilul agricol:

între 1948- 1955, Şcoala Medie Tehnică Zootehnică

între 1955 – 1962, Centrul Şcolar Agricol Găeşti

între 1962 – 1967, Şcoala Tehnică Veterinară

între 1967 – 1974, Şcoala Profesională de Mecanici Agricoli

Din anul 1974 unitatea noastră şcolară va deveni ,,Liceul Agricol Gaesti”, iar după evenimentele din 1989 işi va lua numele de “Grup Şcolar Agricol” Găeşti.

Începând cu 1 septembrie 2012 denumirea a fost schimbată în Liceul tehnologic ”Dr. C. Angelescu” Găești.

Apelând la istoricul şcolii şi vrând să-şi formeze o identitate proprie în 1996, în Consiliul de Administraţie al şcolii, s-a hotărât revenirea la numele ctitorului acestei şcoli, şi anume Grup Şcolar Agricol „Dr. C. Agelescu”. Această denumire a fost aprobată de Inspectoratul Şcolar Dămboviţa şi de Ministerul Invăţământului, reluând astfel o tradiţie de 17 ani dintr-o perioadă extrem de valoroasă a acestui aşezământ de cultură.

In cei 93 de ani de de existenţă, şi mai ales din 1974 când devine liceu agricol, unitatea noastră a suferit numeroase transformări cantitative, dar mai ales calitative, reuşind să creeze o personalitate distinctă în cadrul unităţilor de profil din judeţ şi chiar din ţară. Numeroasele premii de la concursurile naţionale pe meserii obţinute de-a lungul anilor ne-au creat o reputatie bine meritata. Locul 1 obtinut la Pentagonala liceelor agricole din judeţ demonstrează ca în şcoala noastră se realizează un învăţământ de calitate axat atît pe cultura generală dar şi pe captarea deprinderilor practice specifice fiecărei meserii.

In tradiţia şcolii noastre intră şi sărbătorirea zilei Naţionale a Romaniei, şi a celorlalte zile cu semnificaţie istorică sau naţională în cadru festiv cu prezentarea de către cadrele didactice a unor eseuri despre semnificaţia zilei respective, urmată de un program artistic adecvat.

Dupa 1989 s-a obişnuit ca în fiecare an, înainte de vacanţa de Craciun, să se prezinte un program de colinde. Elevii claselor a IX-a organizează Balul Bobocilor, iar elevii claselor a XII-a Majoratul.

Imagini din trecut și din prezent